کمپین مهربانی مثل فرزند خودم

تهیه لوازم التحریر برای کودکان نیازمند برای سهیم شدن در شاد کردن دل کودکان نیازمند شما…

تهیه جهیزیه و سیسمونی برای زوج های جوان

تهیه جهیزیه و سیسمونی به کمک مهدی یاوران عزیز در خیمه الانتظار مشهد الرضا(ع)