گزارش تصویری چهل صبح استغاثه

زمان: ۱۴۰۲/۲/۳۱ الی ۱۴۰۲/۴/۸ ساعت ۶ صبح

مکان : مشهد مقدس – میدان شهدا در جوار شهدای گمنام

چهل صبح استغاثه خیمه الانتظار
روز ششم

در امتداد راه شهیدان که زمینه سازان ظهور شدند در جوار شهدای گمنام گرد هم می آییم.

چهل صبح استغاثه جمعی همراه با کسب معارف مهدوی

🔸زمان: ۱۴۰۲/۲/۳۱ الی ۱۴۰۲/۴/۸ ساعت ۶ صبح

🔸مکان: عرصه میدان شهدا ( جوار شهدای گمنام)

🔸تلفن روابط عمومی ۰۹۳۵۳۱۳۳۱۳۲


روز دوم چهل صبح استغاثه


روز اول چهل صبح استغاثه