کانون نوجوانان

آغاز به کار کانون نوجوانان خیمه الانتظار مشهد الرضا(ع)

خیمه الانتظار کانون نوجوانان

اولین اردوی نوجوانان خیمه الانتظار