مراسمات

سه شنبه های مهدوی:

برگزاری جلسات هفتگی در سه شنبه هر هفته همراه با قرائت زیارت عاشورا و سخرانی

جمعه های انتظار:

برگزاری جلسه دعای ندبه صبح جمعه

 • برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

  برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

 • یک اربعین استغاثه

  یک اربعین استغاثه

 • برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

  برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

 • برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

  برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

 • برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

  برگزاری دعای پرفیض ندبه در خیمه الانتظار

 • گزارش تصویری از برگزاری نماز عید فطر در خیمه الانتظار

  گزارش تصویری از برگزاری نماز عید فطر در خیمه الانتظار