گردهمایی خانواده های شهدای واقف مجموعه فرهنگی تربیتی خیمه الانتظار

شهدا، وخانواده هایشان به مددمان آمدند تا بتوانیم ، خیمه الانتظار را بعداز آتش سوزی بسازیم..

جز زیبایی چیزی ندیدیم…