فراخوان خادم افتخاری

خیمه الانتظار مشهدالرضا(ع) جهت برگزاری جشن های نیمه شعبان خادم می پذیرد. ثبت نام خادمیاران مهدویبمناسبت…

سخنرانی استاد راجی در بین خادمیاران خیمه الانتظار

استاد راجی در بین خادمیاران خیمه الانتظار