طرح قربانی اول ماه قمری

به نیت سلامتی امام زمان(عج)

قربانی اول ماه قمری خیمه الانتظار

قربانی اول هر ماه قمری
به نیت سلامتی امام زمان(عج)

🔷توزیع بین نیازمندان
✔️هر سهم به نیت امام دوازدهم 12.000 تومان
💳شماره کارت: ۵۰۴۱۷۲۱۱۱۲۸۳۵۶۷۴
مهدیه خیمةالانتظار
📞شماره تماس: 09353133132