آخرین آمار از پیشرفت ساخت خیمه الانتظار

در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، بتون ریزی سقف سوم خیمه انتظار آغاز شد.