نذر قربانی جمعی

قربانی 14 راس گوسفند به نیت چهارده معصوم عليهم السلام جهت سلامتی امام زمان ارواحنا فداه…