وقف نامه خیمه الانتظار مشهد الرضا(ع)

حجت الاسلام محمد سعید آخوندی مهرجردی متولی موقوفه خیمه الانتظار مشهد الرضا(ع) صفحه اول وقف نامه…