الان زمان یاری مسلم است

الان زمان یاری مسلمه. محال است کسی با ولایت فقیه مشکل داشته باشه و با امام…