کانون جوانان

  • دورهمی دختران حاج قاسم

    دورهمی دختران حاج قاسم

    بنا به دعوت پدری که با راهش راه را برایمان روشن کرد. دورهمی دختران حاج قاسم به روایت تصویر 12 دی ماه 1401 شهید حاج قاسم سلیمانی همان دختر کم…