اکران سرود قلب عالم

کاری از گروه سرود قرار دوازدهم خیمه الانتظار آیدی قرار دوازدهم در ایتا و اینستاگرام https://eitaa.com/qarar_davazdahom…

ویژه نامه قرار هفتگی قسمت چهارم

دکتر داوودی نژاد تربیت فرزندان به شیوه بعد از ظهور

ویژه نامه قرار هفتگی قسمت سوم

دکتر داوودی نژاد تربیت فرزندان به شیوه بعد از ظهور هر هفته سه شنبه ها و…

ویژه برنامه قرار هفتگی قسمت دوم

با حضور : ارزشمند دکتر داوود نژاد با موضوع : راز رفع گرفتاریها هر هفته سه…

ویژه برنامه قرار هفتگی قسمت اول

با حضور : ارزشمند دکتر داوود نژاد با موضوع : خانواده مهدوی هر هفته سه شنبه…